• Mon 25-05-2015
  Populatie verzuimsignaal
 • 2.000.000 +
  Actieve medewerkers
 • 17   (↑1.13%)
  Nieuwe ziektegevallen
 • 18904  (↔0%)
  Totaal aantal zieken

Ook aandacht voor zieke tijdelijke medewerker

CASUS : Geen zorgen om zieke medewerker met tijdelijk contract. Of wel?

Ook aandacht voor zieke tijdelijke medewerker
Het verzuimpercentage is het aantal zieke werknemers gedeeld door het totale aantal medewerkers. Dit aantal is gebasseerd op de VerzuimSignaal populatie, Nederlands grootste database met werknemers en verzuimmeldingen.
Bekijk alle statistieken →

CASUS : Geen zorgen om zieke medewerker met tijdelijk contract. Of wel?

Geplaatst op 10 March 2015. Door Rik Nijkamp (mkbasics.nl).

Het is woensdagmorgen. Ondernemer Daniel zit met drie jonge sportieve werknemers aan de de koffie en de thee. Een van deze collega’s, Diederik, zakt plotseling in elkaar door een hersenbloeding. Alles stellen ze in het werk om Diederik zo snel mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis te krijgen. Gelukkig lukt dat! De toestand van Diederik is nu stabiel, zijn herstel zal echter lang duren. Het is maar de vraag of hij ooit de oude wordt.

In al zijn ambitie en focus om het bedrijf van de grond te krijgen, heeft Daniel vergeten een verzuim- verzekering afgesloten voor de loondoorbetaling af te sluiten. Hij belt zijn accountant en vraagt naar de ontstane zakelijke kant van het uitvallen van Diederik. ‘Geen probleem’, antwoordt deze. ‘Hij heeft toch een jaarcontract. Je hoeft niets te doen, aan het einde van het jaarcontract ben je er financieel vanaf. Je loopt geen risico’.

Na gesprekken met Diederik, de revalidatie-instantie en andere partijen bekruipt Daniel een unheimisch gevoel. Woorden als ‘inspanningsverplichting, poortwachter, naheffing UWV’ verwarren hem. Hij verifieert zijn gevoel nogmaals bij zijn accountant. ‘Laat je niet gek maken, Daniel, zegt hij’. Duidelijk, het zit goed. Of loopt hij toch risico?

Terugvordering
Het antwoord is ‘ja’. Daniel loopt wel degelijk een risico. Het UWV zal namelijk met terugwerkende kracht de inspanningsverplichting van Daniel als werkgever toetsen en waar nodig sanctioneren. Deze sanctie zal bestaan uit een terugvordering van de, na einde dienstverband, verstrekte ziektewetuitkering voor de maanden dat de re-integratie is gestagneerd. Met andere woorden: dit geldt voor de maanden dat Daniel niets heeft gedaan om Diederik weer aan het werk te krijgen.

De plicht om het loon door te betalen, houdt formeel op zodra het dienstverband is geëindigd; de werknemer ontvangt nadien een ziektewetuitkering. Aangezien Daniel een kleine werkgever is (loonsom < € 314.000,-) is er geen toerekening in de ziektewetpremie.

Zolang een werknemer in het ziekenhuis ligt, is deze niet belastbaar. Zodra Diederik echter weer mobiel is en redelijkerwijs in staat om naar de bedrijfsarts te gaan, moet er zo snel mogelijk een probleemanalyse worden opgesteld. De casemanager zal Daniel en Diederik moeten vragen of hier mogelijk sprake is van een vervroegde WIA-aanvraag en deze vraag voorleggen aan de bedrijfsarts.

Claim
Een overeenkomst met de arbodienst kost geld. Een bezoek aan de bedrijfsarts, het opstellen van een probleemanalyse en contact met de casemanager kost ook geld. Deze investeringen wegen echter niet op tegen de claim die het UWV kan doen; nl. 70% van het salaris gedurende de periode (het aantal maanden) dat werkgever geen inspanning heeft gedaan.

Zijn ‘unheimische’ onderbuik gevoel helpt Daniel; zijn accountant niet.

Bedrijfsprofiel mkbasics.nl
Onze mkb mentaliteit staat garant voor snelheid & duidelijkheid. Wij zijn een full service arbodienstverlener en met een eigentijdse kijk op verzuim. Verzuim dat in de eerste 2 jaar, maar ook in de 10 jaar erna nog onze aandacht heeft! Met ruim 50 spreekuur en keuringslocaties, de goed bereikbare casemanager in uw regio gevestigd en expertise op het gebied van arbeidsrisico’s binnen uw branche ondersteunen en adviseren we u graag in het bereiken en bewaken van uw doelen. Ondersteund door goede systemen op het gebied van verzuimbegeleiding en interventies realiseren wij optimale informatie op zowel decentraal als centraal niveau. www.mkbasics.nl

Je moet ingelogd zijn om te stemmen!

Deze blog heeft nog geen stemmen!

Reacties op deze blog

 
Er zijn nog geen reacties op deze blog.

De laatst geplaatste blogs

Bekijk het blog archief

Laatst gestelde vragen

Bekijk alle vragen

Nieuw aangemelde leden