• Thu 01-01-1970
  Populatie verzuimsignaal
 • 2.000.000 +
  Actieve medewerkers
 •    (↔0%)
  Nieuwe ziektegevallen
 •   (↔0%)
  Totaal aantal zieken

12 essentiële vragen voorafgaand eigenrisicodragerschap

12 essentiële vragen voorafgaand aan de keuze voor eigenrisicodragerschap

12 essentiële vragen voorafgaand eigenrisicodragerschap
Het verzuimpercentage is het aantal zieke werknemers gedeeld door het totale aantal medewerkers. Dit aantal is gebasseerd op de VerzuimSignaal populatie, Nederlands grootste database met werknemers en verzuimmeldingen.
Bekijk alle statistieken →

12 essentiële vragen voorafgaand aan de keuze voor eigenrisicodragerschap

Geplaatst op 02 March 2015. Door Kimm van Gaal (Durescom).

Overweegt u de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voortaan zelf te dragen? U hoeft dan geen premies aan het UWV af te dragen, maar bent wel zelf verantwoordelijk voor de doorbetaling van uw zieke medewerkers. Het kan goedkoper uitvallen als het verzuim in uw bedrijf beperkt is. Toch bestaat er een risico op vervelende financiële consequenties. Het is ook een optie een verzekering te nemen die de risico’s voor de WGA dekt. Of u nu kiest voor eigenrisicodragerschap of de risico’s bij een verzekeraar onder te brengen; in beide gevallen krijgt u te maken met complexe regels en voorwaarden. Onderstaande twaalf vragen helpen u bij het maken van een weloverwogen keuze.


1. Welke uitkeringsrisico’s kan ik zelf gaan dragen en welke niet?
Onder de wet WIA vallen twee regelingen: de WGA voor mensen die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor uw werknemers die onder de WGA vallen, kunt u zelf het risico gaan dragen, voor de IVA niet.

2. Is eigenrisicodragen alleen toegestaan voor grote bedrijven?
Nee. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden.

3. Kan ik het risico ook elders onderbrengen (herverzekeren)?
Ja, maar in alle gevallen moet u als werkgever wel zelf een financiële zekerheidsstelling (bankgarantie) aan de Belastingdienst overleggen.

4. Waar en wanneer moet ik het melden als ik eigenrisicodrager wil worden?
U kunt uw bedrijf aan- (of af)melden bij de Belastingdienst op twee momenten in het jaar, vóór 1 april of vóór 2 oktober. U wordt dan respectievelijk per 1 juli of per 1 januari eigenrisicodrager.

5. Kan een filiaal of vestiging eigenrisicodrager worden?
Nee, dat kan niet. Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen (filialen) kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

6. Veranderen mijn re-integratieverplichtingen als werkgever?
Tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Ook als u geen eigenrisicodrager bent. Als u wel eigenrisicodrager bent, blijft u vanaf de start van de WGA-uitkering vervolgens nog tien jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus in totaal voor de duur van vrijwel twaalf jaar de kosten van re-integratie. Als de re-integratie succesvol is en de WGA-uitkering eindigt, stopt ook uw verantwoordelijkheid voor de re-integratie.

7. Wie bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering?
Het UWV bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering. Ook het soort uitkering, de hoogte en de duur ervan bepaalt het UWV. Het maakt niet uit of u eigenrisicodrager bent of niet.

8. Wie verzorgt de betaling van de uitkering?
In principe betaalt UWV de uitkering en verhaalt deze – zonder kostenopslag – op de eigenrisicodrager. U kunt de betaling en de administratie van de uitkering ook in eigen beheer nemen.

9. Welke verplichtingen zijn er op het gebied van “Bezwaar en Beroep”?
Eigenrisicodragers hebben voor re-integratie dezelfde plichten als een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent onder andere dat u een onafhankelijke Bezwaar- & Beroepsprocedure moet opzetten en voor een goede klachtenprocedure moet zorgen. Hiervoor gelden strenge regels. U mag deze taken ook uitbesteden.

10. Welke premie hoef ik niet meer te betalen en welke premies blijven?
De gedifferentieerde WGA-premie komt te vervallen omdat u het risico zelf gaat dragen of dit elders herverzekert. U blijft echter wel de basispremie WAO / WIA betalen.

11. Wat zijn de andere financiële uitkeringsverplichtingen waarmee ik rekening moet houden?
U betaalt behalve het loon dat de werknemer eventueel nog verdient, de uitkeringen in het kader van de WGA voor een periode van maximaal tien jaar. Dit geldt ook voor mensen waarvoor u nu het loon bij ziekte doorbetaalt, maar die straks onder de WGA gaan vallen en voor werknemers die alleen WGA-uitkering ontvangen.

12. Wat moet ik nog betalen als ik geen eigenrisicodrager meer wil zijn?
De verantwoordelijkheid voor werknemers die in de WGA kwamen tijdens de periode van eigenrisicodragen blijft maximaal tien jaar bestaan. Dit geldt ook voor de werknemers die tijdens het eigenrisicodragerschap al ziek waren en in de toekomst een WGA-uitkering krijgen.

Meer informatie
Meer en gedetailleerder informatie over eigenrisicodragen voor de WGA vindt u op www.uwv.nl/erd. U vindt hier onder andere de WIA ERD-wijzer, een hulpmiddel om inzicht te
krijgen in de verschillende aspecten van het Eigenrisicodragen. Wilt u eigenrisicodrager worden, dan raden wij u aan professioneel advies in te winnen. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en de Belastingdienst.


Over Durescom
Durescom staat voor Duurzaam, Resultaatgericht advies en Commitment. Dit allemaal samen staat voor specialisme op het gebied van alle P&O vraagstukken. Wij hebben lef en dat is ook nodig om met ons samen te kunnen werken, want wij kijken verder dan de standaard adviseurs. Geen korte termijn oplossingen en durven te committeren maken ons anders dan anders. Durf te ervaren, wij bieden de oplossing! www.durescom.nl

Je moet ingelogd zijn om te stemmen!

Beoordeling van 3/5 met 1 stemmen

Reacties op deze blog

 
Er zijn nog geen reacties op deze blog.

De laatst geplaatste blogs

Bekijk het blog archief

Laatst gestelde vragen

Bekijk alle vragen

Nieuw aangemelde leden